Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 3 stycznia, 2014 - 10:31
zaktualizowany: piątek, 6 lutego, 2015 - 10:24
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawę w partnerstwie z Towarzystwem Amicus oraz Fundacją Humanites. Ze strony Urzędu m.st. Warszawy projekt wspierają: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 oraz Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.
Priorytet: 
III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie: 
3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Okres realizacji: 
1 listopada 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.
Wartość projektu: 
5 526 620,00 zł

Opis projektu: 

Rezultatem projektu będzie stworzenie obok istniejącej oferty doskonalenia nauczycieli, oferty równoległej dla rad pedagogicznych, służącej zwiększeniu umiejętności pracy zespołowej oraz podnoszącej jakość systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Grupą na którą projekt oddziaływał będzie pośrednio będą uczniowie i rodzice, którzy odczują pozytywne zmiany w dydaktyczno - wychowawczej pracy placówek.

 

Personel Projektu – administracja:

Małgorzata Mochtak /Koordynator Projektu/ - Tel. 22 44 33 557, 519 047 439 mmochtak@um.warszawa.pl

Bożena Pawlak /Specjalistka ds. rozliczeń/ - Tel. 22 44 33 576, 519 047 441 bpawlak@um.warszawa.pl

Kajetan Gryglewski /Asystent koordynatora Projektu/ - Tel. 22 44 30 758 kgryglewski@um.warszawa.pl

 

Adres: ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa, czynne pn-pt 8:00 - 16:00

 

Personel projektu – SORE (Szkolny organizator rozwoju edukacji):

Borowska Mariola Tel. 721 206 902
Chadaj Marek  Tel. 519 047 430
Czeczot - Łukasik Katarzyna  Tel. 519 047 411
Jastrzębska Lidia Tel. 519 047 362
Maciejewska - Dzido Iwona  Tel. 519 047 416
Marczewska Krystyna Tel. 510 206 253
Prochowska Teresa  Tel. 519 047 433
Radziszewska Katarzyna Tel. 603 111 993
Rasińska Joanna  Tel.519 047 414
Siedlecka Ewa Tel. 519 047 326
Sobolewska Barbara  Tel. 519 047 424
Sołowiej - Mędrzak Ewa  Tel. 519 047 422
Stepaniuk Joanna  Tel. 519 047 421
Szeluga Joanna Tel. 519 047 415
Zaremba Agnieszka Tel. 510 205 305

 Adres: ul. Skaryszewska 8, 03-802 Warszawa, czynne pn-pt 8:00 - 19:00 (po wcześniejszym umówieniu się)

 

Cel projektu: 

 

 Cel główny: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w m.st. Warszawie, poprzez wprowadzenie oferty adresowanej systemowo do rad pedagogicznych polegającej na stworzeniu spójnych planów wspomagania szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

 Cele szczegółowe:

  • poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami warszawskich szkół i przedszkoli, poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania placówki,
  • podniesienie kompetencji dyrektorów  placówek, które przystąpiły do projektu, w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb placówki w obszarze doskonalenia i zastosowania wniosków z przeprowadzonej oceny procesu doskonalenia,
  • poprawa zdiagnozowanych obszarów w szkołach i przedszkolach objętych wsparciem, dzięki dostarczeniu narzędzi zgodnych ze zdiagnozowanymi w każdej placówce potrzebami,
  • poprawa współpracy dyrektorów i nauczycieli w placówkach m.st. Warszawy poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.