Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warsztaty w ramach projektu Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 21 lutego, 2020 - 12:33
zaktualizowany: środa, 26 lutego, 2020 - 09:10

WND-POWR.02.15.00-00-2009/18 pn. Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk)

w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie  i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki odbędą się warsztaty dla nauczycieli:

1)      Miejsce: Zespół Szkół Łączności w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 24

    • Termin: 24 lutego 2020 roku w godz. 8.00-15.00
    • kolejne terminy do ustalenia podczas pierwszego spotkania

2)      Miejsce: Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Warszawie, ul. Polna 7 

    • Termin: 18 marca 2020 roku w godz. 8.00-15.00
    • wstępny terminarz pozostałych warsztatów: 1 kwietnia 2020 r., 8 kwietnia 2020 r., 16 maja 2020 r., 17 maja 2020 r., 06 czerwiec 2020 r., 07 czerwca 2020 r., 23 czerwca 2020 r., 25 czerwca 2020 r.