Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Współpraca międzynarodowa

Nauczyciele z Mongolii gośćmi w Instytucie Głuchoniemych
11 czerwca, 2018 - 11:38
Nauczyciele z Mongolii gośćmi w Instytucie Głuchoniemych
Goście z Mongolii obserwowali lekcje, spotykali się z nauczycielami i uczniami, zwiedzili Centrum Oticon Polska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji i Akademię Pedagogiki Specjalnej.
Zakończenie projektu zagranicznych praktyk w "Zajączku"
28 lutego, 2018 - 11:15
Zakończenie projektu zagranicznych praktyk w "Zajączku"
22 lutego 2018 r. uroczystym rozdaniem certyfikatów Europass Mobility (ważny dokument potwierdzający nabycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych, poszerzenia kompetencji językowych i umiejętności z zakresu ICT) został zakończony dwuletni projekt w ramach programu POWER VET na zasadach ERASMUS + pt. „Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży” w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych na Żoliborzu.
23 października, 2017 - 09:54
Spotkanie projektowe programu Erasmus+ w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7
Uczniowie realizujący projekt „Sports Formula” gościli w pierwszym tygodniu października rówieśników z Włoch, Chorwacji, Łotwy i Francji.
22 listopada, 2016 - 10:36
Polsko-Litewski konkurs wniosków na 2017 r.
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie przyjaźni polsko-litewskiej
Ruszył nabór wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
7 lipca, 2016 - 12:45
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży czeka na Wasze pomysły!
Ruszył nabór wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
31 maja, 2016 - 12:16
Spotkanie z Stevenem Zipkesem
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy wspólnie z Fundacją „Perspektywy” organizują spotkanie z Stevenem Zipkesem - jednym z reformatorów amerykańskiego szkolnictwa średniego
Spotkanie w SCEK
22 września, 2015 - 11:50
Wizyta uczonych z Kyoto w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1
Program badań dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
12 stycznia, 2015 - 11:15
Doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych w szkole
Projekt realizowany przez Biuro Edukacji i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń we współpracy z władzami oświatowymi miasta Cardiff (Wielka Brytania) ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”, komponent: Comenius Regio.
12 stycznia, 2015 - 11:14
Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania
Projekt realizowany przez Biuro Edukacji we współpracy z władzami oświatowymi miasta Cardiff (Wielka Brytania) ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”, komponent: Comenius Regio.
Podpisanie listu intencyjnego. Fot. R. Motyl
21 listopada, 2014 - 13:36
Porozumienie edukacyjne pomiędzy Warszawą a Kijowem
Warszawa i Kijów rozszerza dotychczasowa współpracę w dziedzinie edukacji. Dotyczyć ona będzie m.in. zarządzania oświatą, doskonalenia nauczycieli i realizacji międzynarodowych projektów. Strony podpisały list intencyjny.

Strony