Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Polsko-Litewski konkurs wniosków na 2017 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 22 listopada, 2016 - 09:33
zaktualizowany: wtorek, 22 listopada, 2016 - 10:36
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie przyjaźni polsko-litewskiej

W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. W roku 2017 priorytety Funduszu to:

W roku 2017 priorytety Funduszu to:

  • Promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi

  • Promowanie tolerancji i empatii wobec mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i na Litwie

  • Promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

  • Wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariat

  • Promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Wnioski można składać do 30 grudnia 2016 roku. Wyniki konkursu będą znane w marcu 2017.

Z kolei 5 grudnia odbędzie się spotkanie informacyjne, w trakcie którego przedstawione zostaną główne zasady konkursu oraz najważniejsze zmiany. Aby zapisać się na spotkanie, należy wypełnić formularz on-line.

Więcej informacji na temat Polsko-Litewskiego konkursu wniosków.

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Mirosław Sielatycki