Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Projekt „Warszawska pomoc nauczycielom ze wschodniej Ukrainy 2019”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 8 stycznia, 2019 - 09:34
zaktualizowany: wtorek, 8 stycznia, 2019 - 09:34
Donbas_Spotkanie nauczycieli z P.R.K_2.01.2019
W dniach 1-8 stycznia 2019 roku przebywała w Warszawie na zaproszenie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy grupa nauczycieli z terenów objętych działaniami wojennymi we wschodniej Ukrainie, w sumie 25 osób z obwodu donieckiego i z obwodu Ługańskiego.

Towarzyszyli im również przedstawiciele Narodowej Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, która jest partnerem w projekcie.

2 stycznia 2019 r. odbyła się inauguracja projektu z udziałem Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej. Spotkanie miało miejsce w Europejskim Domy Spotkań Młodzieży, który wspólnie z WCIES organizuje zajęcia dla grupy.

Celem projektu jest wsparcie nauczycieli ukraińskich pracujących w szkołach w strefie działań wojennych w obwodzie Donieckim i Ługańskim poprzez konkretna pomoc psychologiczno-pedagogiczną ze strony warszawskiej oświaty. Projekt jest również budowaniem dobrych relacji sąsiedzkich między Polakami i Ukraińcami poprzez edukację.

Projekt jest naturalną kontynuacją poprzedniego projektu pomocowego „Warszawscy uczniowie dla Krasnogorowki”, zrealizowanego w 2018 (zbiórka pieniędzy na potrzeby uczniów szkoły podstawowej w Krasnogorowce, położonej na linii frontu) roku oraz wcześniejszych warszawskich projektów pomocowych (pobyt dzieci-sierot wojennych i ich matek w Warszawie, leczenie w warszawskich szpitalach młodych Ukraińców poszkodowanych na Majdanie) oraz edukacyjnych Warszawy i Kijowa (współpraca szkół zawodowych, młodzieżowych rad miast). W roku 2019 wsparciem objęliśmy ukraińskich nauczycieli uczących w szkołach graniczących z frontem wojennym w Donbasie. Nauczyciele ci pracują w skrajnie trudnych warunkach, często zagrażających życiu i zdrowiu. Badania tej grupy, prowadzone przez ukraińskie uczelnie i organizacje pozarządowe, wskazują na duży stopień zestresowania i wypalenia zawodowego tej grupy oraz obniżenia jej aktywności dydaktycznej. Jedną z metod przeciwdziałania tym negatywnym skutkom może być czasowe oderwanie od pracy w strefie wojennej, profesjonalnie przeprowadzone warsztaty pozwalające na odstresowanie, nabycie nowych umiejętności pracy z uczniami i rodzicami, wymiana doświadczeń, poznanie kraju sąsiada-przyjaciela.

W czasie pobytu nauczyciele ukraińscy uczestniczyli w warsztatach organizowanych we WCIES, poznali wiele kluczowych instytucji edukacyjnych miasta (w tym: CNK, WCIES, EDSM, SCEK). Dodatkowo realizowali w aktywny sposób poprzez warsztaty program kulturalny (m.in. w Muzeum narodowym i na poznawczych trasach miejskich).

Kontakty nauczycieli warszawskich i ukraińskich będą kontynuowane przez Internet oraz wspólne projekty współpracy szkół (najbliższe wizyty nauczycieli i uczniów szkół zawodowych nastąpią w marcu 2019 r.).