Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Inauguracyjne posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej

opublikowany: wtorek, 7 stycznia, 2020 - 10:02
zaktualizowany: czwartek, 9 stycznia, 2020 - 10:00
Inauguracyjne posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
13 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej.

Warszawska Rada Edukacyjna to powołane przy Prezydencie m.st. Warszawy ciało doradcze, pierwsza taka Rada w Warszawie i jedna z niewielu w Polsce.
W jej skład wchodzą przedstawiciele szkół publicznych i niepublicznych, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodziców i uczniów. Spotkanie inauguracyjne poświęcone było dyskusji nad priorytetowymi zadaniami, ustaleniem harmonogramu i tematyki pracy WRE oraz propozycji powołania tematycznych zespołów roboczych.

Pliki do pobrania: