Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Regulamin Warszawskiej Rady Edukacyjnej

opublikowany: wtorek, 7 stycznia, 2020 - 10:06
zaktualizowany: czwartek, 17 grudnia, 2020 - 18:19
Logo Warszawskiej Rady Edukacyjnej
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 5 września 2019 r. zarządzeniem nr 1420/2019 Prezydenta m.st. Warszawy (z późn. zm.) została powołana Warszawska Rada Edukacyjna, pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji.

Regulamin Warszawskiej Rady Edukacyjnej, stanowiący załącznik do ww. zarządzenia, dostępny jest w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik Regulamin Warszawskiej Rady Edukacyjnej35.32 KB