Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2017

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 20 kwietnia, 2017 - 13:12
Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2017
April 22 is Earth Day

 

 

Szanowni Państwo,

Zbliżają się następne obchody Światowego Dnia Ziemi, których finał odbędzie się w dniu 4 czerwca 2017, w parku Pole Mokotowskie, w Warszawie.
Coroczny temat i program Dnia Ziemi związny jest z ważnym dla środowiska i przyrody zagadnieniem. Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2017 chcemy poświęcić tematom związanym z ochroną różnorodności biologicznej. Jest to temat ważny i szczególnie nam bliski, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza.
Jest wiele definicji bioróżnorodności, a jedną z ostatnio sformułowanych jest definicja zamieszczona w Milenijnym Przeglądzie Ekosystemów: "Bioróżnorodność jest zmiennością żywych organizmów wszystkich środowisk występujących na Ziemi, włączając w to siedliska lądowe, morskie, inne ekosystemy wodne oraz ekologiczne kompleksy złożone z tych siedlisk; obejmuje ona zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe, między gatunkami i zróżnicowanie ekosystemów. Bioróżnorodność tworzy podstawę szerokiego wachlarza świadczeń ekosystemów, który w istotny sposób kształtuje dobrobyt człowieka."
Tematyka dotycząca bioróżnorodności jest szeroka i na pewno nie zdołamy omówić wszystkich jej aspektów. Do udziału w projekcie zapraszamy instytucje i instytuty zajmujące się bioróżnorodnością, dzieci i młodzież, społeczności lokalne, osoby zajmujące się ochroną przyrody społecznie i zawodowo, przedstawicieli administracji samorządowej a także przedstawicieli sektora prywatnego uwzględniających programy środowiskowe w strategii rozwoju firmy.
Pragniemy podczas festynu finałowego na Polu Mokotowskim przybliżyć jak najwięcej tematów związanych z bioróżnorodnością i potrzebą jej ochrony. Należy edukować społeczeństwo w tej dziedzinie i my poprzez program obchodów Światowego Dnia Ziemi '2017 chcemy to robić. Hasło tegorocznych obchodów to - "W kierunku natury".

 

Ufamy, że atrakcyjny program i oferta edukacyjno-ekologiczna zachęci do licznego przybycia na Pole Mokotowskie w Warszawie, a warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży a także konkursy i kiermasze towarzyszące obchodom znajdą liczne grono odbiorców. Mamy również nadzieję gościć Państwa podczas festynu.

 

Grażyna Hodun
Koordynator obchodów Dnia Ziemi '2017
Data wydarzenia: 
sobota, 22 Kwiecień, 2017 - Od 06:15 do 23:45