Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wykład prof. Svena Ekdahla "Modern Battlefield Archaeology at Grunwald"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 18 kwietnia, 2017 - 12:19
Muzeum Historii Polski i Instytut Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na wykład


Profesora Svena Ekdahla
Modern Battlefield Archaeology at Grunwald
24 kwietnia 2017, godz. 17.15, sala Kolumnowa Instytutu Historycznego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
 

Wykład poświęcony będzie dziejom badań archeologicznych na polach Grunwaldu. Szczególny nacisk położony zostanie na weryfikację tezy Johannesa Voigta z 1836 dotyczącej dróg marszu obu armii na pole bitwy. Dotychczasowe badania profesora Ekhdala prowadzą do konkluzji, że pole bitwy leżało w innym miejscu niż lokalizacja zaproponowana przez Voigta i jego zwolenników.
We wrześniu 2014 roku z inicjatywy Muzeum Bitwy pod Gruwaldem przeprowadzono badania z użyciem detektorów metalu pól otaczających od południa i wschodu wieś Stębark. Celem była weryfikacja hipotez polskiego badacza Andrzeja Nadolskiego, które stanowią wariant dawnej tezy Voigta. W badaniach wzięło udział 50 osób, głównie Duńczyków, Norwegów, Brytyjczyków i Polaków. Rezultaty tych dociekań nie doprowadziły jednak do lokalizacji pola bitwy. W związku z tym w sierpniu 2015 roku i we wrześniu roku 2016 podjęto próbę sprawdzenia hipotezy Svena Ekhdala, wedle której główne pole bitwy leżało na południe i wschód od wsi Grunwald. Rezultaty badań okazały się obiecujące.
Przedmiotem wykładu będzie omówienie rezultatów tych badań i ich konsekwencji dla naszej wiedzy o bitwie.
 
Sven Ekdahl, szwedzki mediewista, znawca bitwy i tradycji grunwaldzkiej. Napisał m.in. studium źródłowe „Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami” (wydanie niemieckie 1982, polskie 2010), „Die Banderia Prutenorum des Jan Długosz – eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410” (1976).
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 24 Kwiecień, 2017 - Od 08:15 do 23:15