Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informator o technikach i zasadniczych szkołach zawodowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 10 lutego, 2016 - 14:52
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym informatorem "Technika i zasadnicze szkoły zawodowe Miasta Stołecznego Warszawy" na rok szkolny 2016/2017

W pliku do pobrania znajduje się kompletny Informator.

W kategorii "placówki" dostępny jest także na bieżąco aktualizowany wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Zawiera on m.in. dane kontaktowe oraz informacje o liczbie uczniów uczęszczających do danej placówki.

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Mieczysława Nowotniak

Pliki do pobrania: