Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zakończylismy projekt "Zawodowa droga do przyszłości"....

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: piątek, 24 sierpnia, 2018 - 10:21

Szanowni Państwo z przyjemnościa informujemy, że Biuro Edukacji  Urzędu m.st. Warszawy   w partnerstwie z firmą Ecorys Polska sp.z.o.o zrealizowało  projekt Zawodowa droga do przyszłości. dofinansowany  z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” . Ponad 400 uczniów warszawskich szkół z oddziałami gimnazjalnymi uczestniczyło w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie, poznawało swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe, uczestniczyło w warsztach z kompetencji miękkich i przede wszystkim wzieło udział w wycieczkach do zakładów pracy. Róznorodna specyfika przdsiębiorstw, kultura organizacyjna i możliwość doswiadczenia pracy w rzeczywistych warunkach, to tylko niektóre z korzyści płynacych ze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu,Dyrektorom szkół i Nauczycielom,którzy wspierali nas w realizacji projektu- serdecznie dziekujemy. Uczniom życzymy  udanej podrózy ku dorosłości i wykorzystywania doświadczeń zebranych podczas zawodowej drogi do przyszłości...życzymy Wam dobrych wyborów.

www.youtube.com/watch?v=xocxm17HnCE

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności