Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych w Warszawie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: piątek, 22 listopada, 2019 - 08:52
zaktualizowany: piątek, 22 listopada, 2019 - 08:54
Podpisanie umowy na realizację projektu rozwoju doradztwa zawodowego Sięgnij po więcej!
800 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w Warszawie będzie uczyć się budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy.

Projekt rozwoju doradztwa zawodowego w 110 warszawskich szkołach podstawowych zaplanowało miejskie Biuro Edukacji. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inicjatywa ta uzyskała prawie 4 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali: Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i Joanna Gospodarczyk dyrektor Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa chce przygotować młodzież do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy i przemian społecznych. W tym celu w 110 szkołach podstawowych realizowany będzie projekt „Sięgnij po więcej!”. W utworzonych w szkołach Punktach Informacji i Kariery uczniowie najstarszych klas uzyskają nie tylko diagnozę swoich kluczowych kompetencji i umiejętności takich jak przykładowo kreatywność, elastyczność, wyznaczanie i realizacja celów, ale i wsparcie dotyczące ich rozwijania. Doradcy zawodowi w Punktach będą prowadzić z młodzieżą indywidualne rozmowy. Pomogą w odkrywaniu i rozwijaniu własnych pasji, talentów, potencjału oraz w świadomym planowaniu zgodnie z nimi ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Podczas warsztatów realizowanych w specjalistycznych pracowniach budowlanej, cukierniczej, stolarskiej i krawieckiej zainteresowani uczniowie praktycznie zapoznają się z danym zawodem i specyfiką zadań.

W planach jest również współpraca szkół z rynkiem pracy, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi czy organizacjami pozarządowymi. Młodzież weźmie udział w całodniowych wycieczkach do przedsiębiorstw. Uczniowie zapoznają się na nich m.in. ze specjalnościami i stanowiskami pracy w zakładach pracy, stosowanymi w firmach rozwiązaniami organizacyjnymi czy nowymi technologiami wykorzystywanymi w danej branży. Pracujący w szkołach nauczyciele nabędą w ramach projektu dodatkowe kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. 40 pedagogów skorzysta ze studiów podyplomowych „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, pozostali wezmą udział w specjalistycznych kursach i warsztatach. Całość realizowanych zadań pomoże w zbliżeniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i ułatwi młodzieży przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Tytuł projektu: SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Edukacji

Całkowita wartość projektu: 4 462 172,50 zł

Kwota dofinansowania: 3 916 972,50 zł (3 569 738 UE + 347 234,50 BP)

Działanie: 10.3 Doskonalenie zawodowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 190 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności