Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Podstawy prawne dotyczace szkolnictwa zawodowego w Polsce

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
opublikowany: czwartek, 2 kwietnia, 2015 - 11:38

Akty prawne regulujące nową edukację zawodową

W związku ze zmianami w kształceniu zawodowym Minister Edukacji Narodowej wydał następujące rozporządzenia:
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 7.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, zostało o publikowane w Dzienniku  Ustaw z 2012 r. pod pozycją 184.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 186.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 1152.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 188.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 262.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 857.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczaniado użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 752.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 945.
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 204

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Image icon Schemat systemu edukacji w Polsce80.9 KB

Miejsce wyświetlania: 

WSDZ