Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zestawienie koordynatorów doradztwa zawodowego m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: środa, 29 marca, 2017 - 14:09

Na podstawie Zarządzenia nr 28/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego pod nazwą "Warszawski System Doradztwa Zawodowego"ds.realizacji zadań zintegrowanego modelu doradztwa zawodowego Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy powołuje następujących członków zespołu:
1) Przewodniczący zespołu- Mieczysława Nowotniak- Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.


2) Koordynator zespołu- Joanna Odzeniak- Główny specjalista w Wydziale Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.


3) Naczelnik Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy- Barbara Krępska. 


4) Koordynator Doradztwa Zawodowego w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES- Beata Grzelak.


5) Doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie doradztwa zawodowego- Małgorzata Polkowska.


6) Doradca zawodowy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 16 w Warszawie - Radosława Kompowska- Marek.

7) Koordynatorzy  dzielnic m.st. Warszawy (załącznik 1).

8)Koordynatorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych m.st. Warszawy  (załącznik 2).

9) Koordynatorzy  szkól podstawowych (załącznik 3).

10) Koordynatorzy gimnazjów ( załącznik 4).

11) Koordynatorzy szkół ponadgimnazjalnych (załacznik 5)

 

 

 

Pliki do pobrania: 

Miejsce wyświetlania: 

WSDZ