Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kształcenie ustawiczne

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 25 lipca, 2017 - 09:25
Plan naboru do szkół policealnych (dla młodzieży i dorosłych) oraz szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2017/2018, a także „Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim”
 Plan naboru do szkół policealnych (dla młodzieży i dorosłych) oraz szkół dla dorosłych: szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2017/2018 - Załącznik nr 1
„Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim”. Zeszyt informacyjny. Opracowaniu zawiera dane teleadresowe mazowieckich szkół dla dorosłych oraz wykaz proponowanych kierunków kształcenia, w których osoby dorosłe mogą uzupełniać i zdobywać, zarówno wykształcenie ogólne, jak i kwalifikacje zawodowe. W załączniku publikujemy  „Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim”  opracowany Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Załącznik nr 2
Autor treści: 

Pliki do pobrania: