Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 12 kwietnia, 2017 - 05:25
Dzielnica: 
Żoliborz
Nazwa jednostki: 
Zespół Szkół nr 28
Ulica: 
ul. gen. Józefa Zajączka 7
Status: 
Nabór zakończony
Kwalifikacja: 
E.24

Opis kwalifikacji: 

obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Zawód: 
technik elektryk
Wymagania: 
Dostarczenie do placówki świadectwa ukończenia: gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, kursu E.07, E.08, orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, wniosku o przyjęcie na kurs i ankiety personalnej.
Data rozpoczęcia kursu: 
2017-03-25
Typ kursu: 
zaoczne
Telefon kontaktowy: 
2208443634