Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Operator Obrabiarek Skrawających 722307 M.19 Użytkowanie Obrabiarek Skrawających

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 23 listopada, 2016 - 11:51
Dzielnica: 
Praga Południe
Nazwa jednostki: 
Centrum Kształcenia Praktycznego
Ulica: 
ul. Mińska 1/5
Status: 
Nabór zakończony
Kwalifikacja: 
M.19

Opis kwalifikacji: 

Użytkowanie obrabiarek skrawających
Zawód: 
Operator obrabiarek skrawających
Wymagania: 
Dostarczenie następujących dokumentów: -wypełniony formularz zgłoszeniowy, -ksero świadectwa/dyplomu ukończenia ostatniej szkoły -zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie, wystawione przez lekarza.
Data rozpoczęcia kursu: 
2015-09-05
Typ kursu: 
zaoczne
Telefon kontaktowy: 
22 610 00 38