Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 11 czerwca, 2018 - 11:44
ul. Fryderyka Joliot-Curie
14
Warszawa
Dzielnica:  Mokotów
Telefon:  228441321
Faks:  226468140
Dyrektor: Renata
Zygrzak
Typ jednostki:  liceum ogólnokształcące
Regon jednostki:  000799003
Regon placówki:  000799003
Liczba uczniów:  524
Kategoria uczniów:  dzieci lub młodzież
Jednoska specjalna:  nie