Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20 im. prof. Stanisława Bergera

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 7 lipca, 2017 - 11:13
ul. Majdańska
30/36
Warszawa
Dzielnica:  Praga Południe
Telefon:  228100489
Faks:  228100489
Dyrektor: Anna
Chylińska
Typ jednostki:  zasadnicza szkoła zawodowa
Regon jednostki:  015810612
Regon placówki:  000680549
Liczba uczniów:  136
Wchodzi w skład:  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Kategoria uczniów:  dzieci lub młodzież
Jednoska specjalna:  nie
Oddziały dwujęzyczne:  nie