Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła Policealna nr 9

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 5 marca, 2018 - 13:58
ul. Fryderyka Joliot-Curie
13
Warszawa
Dzielnica:  Mokotów
Telefon:  228446663
Faks:  228441491
Dyrektor: Halina
Rogowska-Oktaba
Typ jednostki:  szkoła policealna
Regon jednostki:  015769921
Regon placówki:  000194139
Wchodzi w skład:  Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
Kategoria uczniów:  dzieci lub młodzież
Jednoska specjalna:  nie