Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Technikum Ekonomiczne nr 8

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 11 czerwca, 2018 - 11:45
ul. Fryderyka Joliot-Curie
13
Warszawa
Dzielnica:  Mokotów
Telefon:  228446663
Faks:  228441491
Dyrektor: Halina
Rogowska-Oktaba
Typ jednostki:  technikum
Regon jednostki:  015769803
Regon placówki:  000194139
Liczba uczniów:  208
Wchodzi w skład:  Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
Kategoria uczniów:  dzieci lub młodzież
Jednoska specjalna:  nie