Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 7 lipca, 2017 - 11:14
ul. Stefana Żeromskiego
22/28
Warszawa
Dzielnica:  Bielany
Telefon:  228343264
Faks:  228343264
Dyrektor: Sławomir
Sawicki
Typ jednostki:  zasadnicza szkoła zawodowa
Regon jednostki:  015761374
Regon placówki:  000829738
Wchodzi w skład:  Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi
Kategoria uczniów:  dzieci lub młodzież
Jednoska specjalna:  nie
Oddziały dwujęzyczne:  nie