Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła Policealna nr 23

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 9 sierpnia, 2018 - 14:27
ul. Stawki
14
Warszawa
Dzielnica:  Śródmieście
Telefon:  228315261
Faks:  228311712
Dyrektor: Beata
Prugar
Typ jednostki:  szkoła policealna
Regon jednostki:  140351685
Regon placówki:  000185057
Wchodzi w skład:  Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kategoria uczniów:  dzieci lub młodzież
Jednoska specjalna:  nie