Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła Policealna nr 33

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 5 kwietnia, 2017 - 11:32
ul. Włościańska
35
Warszawa
Dzielnica:  Żoliborz
Telefon:  226633038
Faks:  226633038
Dyrektor: Alicja
Stańczyk
Typ jednostki:  szkoła policealna
Regon jednostki:  140226900
Regon placówki:  000180172
Wchodzi w skład:  Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Kategoria uczniów:  dorośli
Jednoska specjalna:  nie