Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Technikum Samochodowe nr 3

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 31 sierpnia, 2017 - 23:01
ul. Włościańska
35
Warszawa
Dzielnica:  Żoliborz
Telefon:  226633038
Faks:  226633038
Dyrektor: Alicja
Stańczyk
Typ jednostki:  technikum
Regon jednostki:  015789272
Regon placówki:  000180172
Wchodzi w skład:  Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Kategoria uczniów:  dzieci lub młodzież
Jednoska specjalna:  nie