Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 54

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 7 lipca, 2017 - 11:14
ul. Długa
9
Warszawa
Dzielnica:  Śródmieście
Telefon:  228311855
Faks:  228311855
Dyrektor: Elżbieta
Kostrzewa
Typ jednostki:  zasadnicza szkoła zawodowa
Regon jednostki:  015230180
Regon placówki:  015838734
Liczba uczniów:  121
Wchodzi w skład:  Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka
Kategoria uczniów:  dzieci lub młodzież
Jednoska specjalna:  tak
Oddziały dwujęzyczne:  nie