Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Budżet oświaty

14 października, 2019 - 13:32
Ostateczna liczba uczniów do projektu budżetu na 2020 r.
30 lipca, 2019 - 11:00
Liczba uczniów do projektu budżetu na 2020 r.
18 lutego, 2019 - 13:24
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2018 r.
23 listopada, 2018 - 09:14
Wzór projektu planu finansowego na 2019 r.
12 października, 2018 - 13:26
Liczba uczniów do projektu budżetu na 2019 r.
30 kwietnia, 2018 - 10:05
Realizacja budżetu edukacji w 2017 roku
Wydatki m.st. Warszawy na edukację wyniosły w 2017 r. prawie 4 mld zł. W kwocie tej 3,6 mld zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych, natomiast 329 mln zł to wydatki majątkowe, dotyczące budowy i modernizacji obiektów oświatowych.
12 lutego, 2018 - 14:20
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 r.
8 lutego, 2017 - 10:25
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r.
8 lutego, 2016 - 13:20
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r.