Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aplikacja ODPN

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 9 lipca, 2013 - 11:13
zaktualizowany: czwartek, 19 listopada, 2020 - 15:25
Od 1 stycznia 2009 roku uruchomiony został program komputerowy „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”. Aplikacja służy przede wszystkim gromadzeniu danych stanowiących podstawę comiesięcznych wypłat dotacji dla szkół i placówek nieprowadzonych przez m.st. Warszawa oraz naliczaniu kwot dotacji należnych placówkom za dany miesiąc.

Wdrożenie Aplikacji ODPN odbywa się na podstawie zapisów uchwały Nr XXXIX/1174/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne. Jak wynika bowiem z w/w uchwały, dane ujęte w informacji o faktycznej liczbie uczniów, a także dane o uczniach obejmujące imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania, organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę oświatową rejestruje w systemie elektronicznym, wskazanym przez Biuro Edukacji.

Działanie Aplikacji ODPN zgodne jest z obowiązującym w m.st. Warszawa trybem udzielania i rozliczania dotacji. Dlatego też dane stanowiące podstawę do wypłaty dotacji za dany miesiąc winny być przez szkoły/placówki wprowadzone do Aplikacji w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Poniżej zamieszczona została do pobrania instrukcja dotycząca użytkowania programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN", w wersji:

  • dla szkół/placówek dotowanych przez dzielnice,
  • dla szkół/placówek dotowanych bezpośrednio przez Biuro Edukacji.

Aplikacja ODPN dostępna jest drogą internetową, po uruchomieniu strony https://odpn.um.warszawa.pl, a następnie zalogowaniu się w programie. Instrukcja do aplikacji ODPN dostępna jest pod adresem http://pomoc.odpn.pl/odpn/jst/all/html/index.html

 

Z poważaniem
Marcin Litwinowicz
Biuro Edukacji

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik Wzór o nadanie dostępu do ODPN19.81 KB