Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikaty dot. dotacji

4 maja, 2018 - 15:47
Zarządzenie nr 644/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
3 kwietnia, 2018 - 10:36
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2 lutego, 2018 - 09:35
Zakup niektórych środków trwałych z dotacji – zmiana wysokości kwoty granicznej
31 stycznia, 2018 - 09:35
Urząd Dzielnicy Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
16 stycznia, 2018 - 13:50
Zmiany w systemie dotowania od 1 stycznia 2018 roku
5 października, 2017 - 09:22
Kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – ważne zmiany
13 września, 2017 - 08:37
Zarządzenia Prezydenta m.st Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację wychowania przedszkolnego w dzielnicy Ursus
8 września, 2017 - 15:07
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
29 sierpnia, 2017 - 13:30
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
14 sierpnia, 2017 - 13:41
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Strony