Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 29 sierpnia, 2017 - 13:30

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1460/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Link do zarządzenia:

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5C7718FB-55B8-41FC-82AF-C6C322E1F150,frameless.htm