Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 8 września, 2017 - 15:07

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1530/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 

Link do zarządzenia:

 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/4B6B003C-DD71-400F-BBC4-859EC99817C7,frameless.htm