Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 298/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 4 marca, 2019 - 12:37
zaktualizowany: poniedziałek, 4 marca, 2019 - 12:38

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Do konkursu mogą przystąpić organy prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie m.st. Warszawy.