Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 752/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 09.05.2019 r. r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 13 maja, 2019 - 11:45
zaktualizowany: poniedziałek, 13 maja, 2019 - 14:31

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ogłoszonego na podstawie zarządzenia nr 298/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w konkursie zostało wybranych 13 przedszkoli niepublicznych.

Link do zarządzenia:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/78186738-D239-470A-A24E-99241F6E416E,frameless.htm