Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w dzielnicy Wilanów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 5 czerwca, 2015 - 15:21
zaktualizowany: piątek, 5 czerwca, 2015 - 15:21

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz zaprasza  do składania ofert.

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom  w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami m.st. Warszawy, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Poniżej w plikach do pobrania znajdują się dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

  • Treść ogłoszenia
  • Formularz oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie m.st. Warszawy 
  • Zobowiązanie dot. przestrzegania ustalonych warunków
  • Oświadczenie dot. zaległości finansowych wobec m.st. Warszawy

 

Pliki do pobrania: