Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat nr 1 - stan na 01.01.2017

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 7 lutego, 2017 - 11:46
zaktualizowany: wtorek, 7 lutego, 2017 - 12:59

Na podstawie art. 78e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące:
1. podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy,
2. statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków oraz uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o której mowa w art. 78c ustawy.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor
Biura Edukacji

Pliki do pobrania: