Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat nr 3 - stan na 30.09.2017

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 7 listopada, 2017 - 13:55
zaktualizowany: wtorek, 7 listopada, 2017 - 13:59

Na podstawie art. 78e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące:


1. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy oraz art. 78c ust.3 ustawy,
2. zaktualizowanej statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o której mowa w art. 78c ust. 1 i 2 ustawy.


Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

Pliki do pobrania: