Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Miesięczne stawki dotacji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 12 października, 2017 - 11:57
Zaktualizowane stawki dotacji dla szkół i placówek oświatowych na rok 2017.

Szanowni Państwo,

przekazuję informację o wysokości miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w 2017 roku na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne.

Aktualizacji dokonano zgodnie z zasadami wynikającymi z zapisów art. 78c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) w oparciu o:

  • wydatki bieżące szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawa ujęte w budżecie m.st. Warszawy na rok 2017 aktualnym na dzień 28 lutego 2017 r.,
  • algorytm subwencji oświatowej na rok 2017 z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2298),
  • dane o kwotach subwencji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodne z metryczką subwencji oświatowej dla m.st. Warszawy na rok 2017,
  • liczbę uczniów/wychowanków wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września  2016 r.

Następna aktualizacja stawek dotacji przeprowadzana będzie w październiku 2017 roku.

Każdorazowa aktualizacja stawek dotacji związana jest z koniecznością rozliczenia kwot dotacji wypłaconych szkołom/placówkom od 1 stycznia 2017 roku.

 

Z poważaniem,

Dyrektor Biura Edukacji

Joanna Gospodarczyk 

Tagi: 

Pliki do pobrania: