Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 12 marca, 2015 - 15:03
Tryb udzielania, rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uprzejmie informuję, że  tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych reguluje uchwała Nr LVIII/1813/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 132 z dnia 13 sierpnia 2009 r. pod pozycją 3949.

Wymieniona wyżej uchwała zastępuje obowiązującą dotychczas uchwałę Nr XXVI/2354/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne.

Uchwała ta była zmieniana - szczegóły w odnośnikach.

 

 

Tagi: 

Pliki do pobrania: