Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

XIV edycja Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, śmieci nie spalajmy”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 1 września, 2016 - 15:38
zaktualizowany: czwartek, 1 września, 2016 - 16:16
dym z ogniska. Wikipedia
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego

Podstawowym zadaniem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, promowanie działań mających na celu ochronę powietrza oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”.

Prace konkursowe powinny nawiązywać do pojęcia „niskiej emisji”, a także wskazywać jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza oraz jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenia powietrza spowodowane przez indywidualne gospodarstwa.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego. 

Uczniowie klas 0 – III szkoły podstawowej mają wykonać plakat z hasłem ekologicznym, uczniowie klas IV – VI ulotkę edukacyjną, a gimnazjaliści będą pisać wiersz.

Mamy nadzieję, że konkurs będzie stanowił inspirację dla dzieci i młodzieży – jak również ich opiekunów.

Zainteresowane placówki prosimy o zapoznanie się z umieszczonym poniżej Regulaminem konkursu oraz przygotowanie prac zgodnie z zawartymi wytycznymi.

Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie
od 1 września 2016 r. do 10 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego),
do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, bądź bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (tylko w przypadku gdy miejscowość nie jest objęta działaniem delegatury – zgodnie z Regulaminem konkursu).

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów:

(22) 59 79 056 – Ewa Warywoda

(22) 59 79 059  – Milena Marczewska

XIV edycja Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, śmieci nie spalajmy” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl .

Źródło informacji: 
Autor treści: 
Data wydarzenia: 
Od czwartek, 1 Wrzesień, 2016 - 09:30 do poniedziałek, 10 Październik, 2016 - 15:45