Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Edukacja klimatyczna i środowiskowa- wsparcie dla szkół

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 27 stycznia, 2021 - 09:33
zaktualizowany: środa, 27 stycznia, 2021 - 13:14
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy przygotowało pakiety edukacyjne dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu, które pomogą w przygotowaniu i przeprowadzeniu inspirujących lekcji.

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 czerwca 2020 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych wskazuje na konieczność poruszania istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska) podczas lekcji wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021.

W celu wsparcia nauczycieli i nauczycielek Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy przygotowało pakiety edukacyjne dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu. Celem przygotowanych lekcji jest ułatwienie uczniom zrozumienia tych ważnych dla ich obecnego życia oraz ich przyszłości problemów cywilizacyjnych, wskazanie kierunku niezbędnych zmian i zmotywowanie do działań. Pierwsza partia materiałów edukacyjnych jest przeznaczona dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Materiały przeznaczone dla kolejnych grup wiekowych są obecnie opracowywane i będą sukcesywnie przekazywane do placówek oświatowych.

Zawartość materiałów edukacyjnych.

Materiały są przygotowane w taki sposób, żeby można było przygotować i przeprowadzić na ich podstawie lekcje niezależnie od specjalizacji przedmiotowej. Zostały skonsultowane pod względem merytorycznym z ekspertami zewnętrznymi, a pod względem metodycznym z doradcami metodycznymi Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Materiały zawierają:

  • Podręcznik zawierający: gotowe scenariusze lekcji, materiał merytoryczny, listę źródeł dodatkowej wiedzy, zadania domowe, arkusze ćwiczeń.
  • Prezentację multimedialną.

W grudniu 2020 r. odbyły się pilotażowe lekcje w Technikum Ogrodniczym w Zespole Szkół nr 39 oraz w Szkole Podstawowej nr 103.

Pliki do pobrania: