Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wystawa „Zielony klimat – działanie edukacyjne oraz technologie dla ochrony środowiska”11-22 listopada

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 25 listopada, 2013 - 09:22
Wystawa „Zielony klimat – działanie edukacyjne oraz technologie dla ochrony środowiska”11 – 22 listopada

Warszawa stawia sobie za cel zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania środowiska. Dlatego z troską podchodzi do zagadnień związanych z ochroną klimatu, a także od lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie ekologii zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

Aktywność Warszawy na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju jest dostrzegana i doceniana przez społeczność międzynarodową, czego przejawem jest powierzenie Polsce zorganizowania w listopadzie 2013 r. w naszym mieście dziewiętnastej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP19.

Okazją do zaprezentowania delegatom przyjeżdżającym do Warszawy z ponad 190 krajów świata, ale też mieszkańcom miasta, turystom, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży z warszawskich szkół, najciekawszych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu będzie wystawa „Zielony klimat – działania edukacyjne oraz polskie technologie dla ochrony środowiska”, której celem jest dostarczenie rzetelnej wiedzy w zakresie zmian klimatycznych, przedstawienie ich skutków oraz sposobów zapobiegania i ograniczania zmian klimatycznych w przyszłości poprzez działania nie tylko organów nie tylko samorządowych ale głównie użytkowników bezpośrednich.

Wystawa odbędzie się w dniach 12-22 listopada 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki.

Uczestnicy podążać będą ścieżką edukacyjną, która składać się będzie z 7 przystanków, z których 6 podzielonych na kategorie woda i ścieki, efektywność energetyczna, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona różnorodności biologicznej znajdzie się w PKiN zaś siódmy umiejscowiony będzie w namiocie przed Pałacem Młodzieży.  Więcej

Tagi: 
Źródło informacji: 
Data wydarzenia: 
Od wtorek, 12 Listopad, 2013 - 10:00 do piątek, 22 Listopad, 2013 - 19:00