Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Muzealna eduAKCJA WARSZAWY

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 12 września, 2016 - 08:31
zaktualizowany: wtorek, 27 września, 2016 - 15:29
Muzealna eduAKCJA WARSZAWY
Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli, edukatorów muzealnych, pracowników muzeów, organizacji pozarządowych i wszystkich, którym leży na sercu edukacja artystyczna dzieci.

Czego nauczyciele oczekują od instytucji kultury? Dlaczego muzea nie zawsze mogą być elastyczne? Jakie warunki powinny być spełnione, by stworzyć wartościowy partycypacyjny projekt edukacyjny?

To już trzecia konferencja MUZEALNA EDUakcja WARSZAWY w Muzeum Narodowym w Warszawie, na której spotkają się pedagodzy, przedstawiciele muzeów i organizacji pozarządowych. Podczas gdy dwie pierwsze konferencje poświęcone były ofercie edukacyjnej muzeów oraz projektom realizowanym przez nauczycieli, w tym roku skupimy się na praktycznej ocenie współpracy. Skonfrontujemy plany i efekty, sukcesy i przeszkody, marzenia i rzeczywistość…

Zapraszamy 26 września 2016 do Gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie w al. Jerozolimskie 3.

Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli, edukatorów muzealnych, pracowników muzeów, organizacji pozarządowych i wszystkich, którym leży na sercu edukacja artystyczna dzieci.

W programie konferencji zaplanowaliśmy sesję posterową w Holu Głównym MNW, prezentującą ofertę edukacyjną warszawskich muzeów, zwiedzanie MNW ścieżkami tematycznymi oraz otwartą dyskusję panelową na temat „Działanie w Muzeum – marzenia a rzeczywistość”.

Zgłoszenia:

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o rejestracje pod adresem.

Szczegóły:

Konferencja MUZEALNA eduAKCJA WARSZAWY
26 września 2016, 8.30–16.00
Muzeum Narodowe w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3


PROGRAM KONFERENCJI:

8.30–9.00
Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych

9.05–10.05

Zwiedzanie Muzeum w grupach tematycznych

Archeologiczna przygoda w Faras – spotkanie w Galerii Faras
Średniowieczny port@l – spotkanie w Galerii Sztuki Średniowiecznej
Warszawa – miasto legend, historii i ludzi – spotkanie w Galerii Sztuki XIX Wieku
Brzydkie oblicze sztuki – spotkanie w Galerii Sztuki Średniowiecznej, Galerii Sztuki XIX Wieku i Galerii Sztuki XX i XXI Wieku
Żywe obrazy. Henryk Sienkiewicz i sztuka – spotkanie w Galerii Sztuki XIX Wieku
Wolność czy zniewolenie. Sztuka polska po 1945 roku – spotkanie w Galerii Sztuki XX i XXI wieku

 

10.30–10.50
Przerwa na kawę
 
11.00–11.45
Otwarcie konferencji
Zamiast wykładu. Porozmawiajmy o edukacji muzealnej praktycznie Joanna Falkowska-Kaczor
 
11.45–13.00
Sesja panelowa – prezentacje prelegentów w kinie MUZ
Muzeum otwarte? Marta Skowrońska-Markiewicz, Katarzyna Witt, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 
Czego chce nauczyciel? Katarzyna Jasińska, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
 
Wyjść poza Warszawę, czyli o wyzwaniach związanych z organizacją ogólnopolskich projektów współpracy z nauczycielami Katarzyna Kulińska, Dorota Siarkowska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 
W jaki sposób budować trójstronne partnerstwa? Edyta Ołdak, Stowarzyszenie „Z siedzibą w Warszawie”
 
Zachęta dla nauczycieli Beata Zuziak, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Anna Zdzieborska, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
 
Goście gościom – budowanie nowej jakości zwiedzania Patrycja Żołędowska, z-ca kierownika Działu Edukacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 
Muzeum jest otwarte – praca niezależnego artysty/edukatora z instytucjami
kultury Małgorzata Minchberg, Pole Sztuki
 
13.00–14.30
Dyskusja otwarta Działanie w Muzeum – marzenia a rzeczywistość
 
14.30–15.00
Przerwa obiadowa
 
15.00–16.00
Podsumowanie konferencji

 

SESJA POSTEROWA

Prezentacje muzealnych działań edukacyjnych w przerwach konferencji (Hol Główny, 10.00–11.00, 14.30–15.00)

W sesji posterowej wezmą udział przedstawiciele: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni – oddział MNW, Muzeum w Nieborowie i Arkadii – oddział MNW, Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.

Organizatorem wydarzenia " Konferencja MUZEALNA eduAKCJA WARSZAWY 2016 " jest Muzeum Narodowe w Warszawie, Biuro Kultury m.st. Warszawy, Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Więcej  http://www.mnw.art.pl/edukacja/nauczyciele/iii-muzealna-eduakcja-warszawy/

 

Źródło informacji: