Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 29 maja, 2020 - 09:56
zaktualizowany: piątek, 19 czerwca, 2020 - 10:55
Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej
Promujemy najlepsze przedsięwzięcia edukacji kulturalnej zrealizowane w Warszawie oraz ich autorów!

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy programu lub projektu edukacji kulturalnej, zrealizowanego w instytucji kultury, szkole, przedszkolu lub placówce edukacji pozaszkolnej, na uczelni wyższej, ale także przez organizacje pozarządowe, firmy lub osoby fizyczne. Pula nagród wynosi 100 tys. zł. Konkurs dotyczy projektów, których realizacja zakończyła się do 25 czerwca danego roku. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: konkurs2020.edukacjakulturalna.pl

Regulamin konkursu dostępny jest tu: http://edukacjakulturalna.pl/pi/117512_1.pdf

Zachęcamy autorów projektów do przesyłania zgłoszeń.