Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Gala Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 9 października, 2014 - 13:34
zaktualizowany: piątek, 10 października, 2014 - 11:52
Gala Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka zdj. R.Motyl
Miasto stołeczne Warszawa doceniając starania szkół w sferze wychowania, w uznaniu zasług wybitnego obywatela Warszawy, ustanowiło Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka. Patron Nagrody był prekursorem walki o prawa dziecka, twórcą nowoczesnego, antyautorytarnego systemu wychowania, lekarzem z wykształcenia i zawodu, pisarzem z talentu, a przede wszystkim wychowawcą i pedagogiem z powołania i wyboru.
W roku szkolnym 2013/2014 odbyła się pierwsza edycja konkursu o Warszawską Nagrodę Wychowawczą.
8 października 2014 r. o godzinie 14:00 w Ośrodku Dokumentacji i Badań Korczakianum, w Oddziale Muzeum Warszawy przy ul. Jaktorowskiej 6, odbyła się Gala Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka, podczas której poznaliśmy laureatów pierwszej edycji konkursu.
Zwycięskim szkołom i placówkom zostały przyznane nagrody:
  • w kategorii PRZEDSZKOLA dla Przedszkola nr 114, ul. Mariana Langiewicza 1/3
  • w kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE dla Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny, al. Władysława Reymonta 25
  • w kategorii GIMNAZJA dla Społecznego Gimnazjum nr 20, ul. Raszyńska 22;  
  • w kategorii INNE dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6, ul. Jana Brożka 26
  • wyróżnienie otrzymało Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, ul. Olgierda 35/41.
/…/ Laureaci pierwszej edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka, których poznaliśmy podczas dzisiejszej Gali – powiedział Włodzimierz Paszyński wiceprezydent m.st. Warszawy - doceniają rolę wychowania w kształtowaniu młodego człowieka, patrzą szerzej na ucznia, widzą w nim młodego człowieka poszukującego własnej tożsamości, również tej lokalnej, warszawskiej. Wiceprezydent Paszyński - wspólnie z Ewą Dudek podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Barbarą Janiną Sochal przewodnicząca Kapituły Nagrody Warszawy - wręczyli statuetki nagrodzonym szkołom i placówkom. Autorką projektu statuetki jest Dorota Wójcicka – artysta plastyk.

Ustanowienie Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka jest jednym z elementów realizacji założeń Programu Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020.

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka ma charakter honorowego wyróżnienia. Przyznanie tytułu laureata nagrody ma charakter prestiżowy i podkreśla skuteczną działalność wychowawczą placówek.

Nagroda jest dotrzymaniem obietnic samorządu warszawskiego złożonych przez podpisanie na zakończenie Roku Janusza Korczaka Deklaracji Warszawskiej - symbolicznego dokumentu wzywającego dorosłych do aktywnego działania na rzecz zapewnienia wszystkim dzieciom szczęśliwego życia „w świecie bez przemocy, dyskryminacji, zaniedbywania oraz innego złego traktowania”.

Autor treści: