Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Trwa II edycja Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 20 kwietnia, 2015 - 12:45
zaktualizowany: środa, 22 kwietnia, 2015 - 09:25
Szkoły i placówki mogą aplikować o przyznanie nagrody do 31 lipca 2015 r.

Aplikacje w formie papierowej należy składać do Biura Edukacji ul. Górskiego 7. Prosimy również o przesłanie wersji elektronicznej aplikacji w formacie WORD na adres: aandrzejewska@um.warszawa.pl.

Nagroda będzie przyznawana w pięciu kategoriach:

a)      przedszkola,
b)      szkoły podstawowe,
c)      gimnazja,
d)      szkoły ponadgimnazjalne,
e)      inne placówki.

Zaktualizowany regulamin konkursu przyznawania nagrody został określony w Zarządzeniu Nr 317/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 marca 2015 r.  

Ewaluacja I edycji konkursu pozwoliła na wysnucie wniosków, które wprowadzono w postaci zmiany zapisów w regulaminie konkursu.

Zmianie nie uległy fundamentalne założenia konkursu. Zdecydowano, że placówki, które uzyskały tytuł laureata, mogą przystąpić do kolejnej edycji konkursu po upływie 3 lat. Doprecyzowano również formularz zgłoszeniowy oraz uzupełniono o obszary pod nazwą „Rozwiązanie problemów wychowawczych” i „Wnioski z ewaluacji programu wychowawczego”. Rozszerzenie dostarczy Kapitule informacji, jakie działania wychowawcze podejmowane są w sytuacjach problemowych.

 

Informacje o konkursie dotyczące części technicznej i podstawowych założeń można uzyskać w Biurze Edukacji – informacji udziela pani Anna Andrzejewska aandrzjewska@um.warszawa.pl

Stałą i bogatą ofertę doskonalenia metod pracy wychowawczej można znaleźć w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W tej placówce również można uzyskać wsparcie merytoryczne i konsultacje przy aplikowaniu o Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka. Informacji w sprawie procedur związanych z aplikowaniem o Warszawską Nagrodę Wychowawczą udzielają e-mailowo i osobiście w trakcie dyżurów doradców, doradczynie m. st. Warszawy –

Małgorzata Bykowska (malgorzata.bykowska@wcies.edu.pl)

Zofia Komorowska (zofia.komorowska@wcies.edu.pl)

Małgorzata Posłuszna (malgorzata.posluszna@wcies.edu.pl)

Alicja Reda (alicja.reda@wcies.edu.pl)

Bożena Szpunar – Zdrojek (bozena.szpunar.zdrojek@wcies.edu.pl)

Beata Zielińska (beata.zielińska@wcies.edu.pl)

Izabela Witczak (izabela.witczak@wcies.edu.pl)

 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik Regulamin24.67 KB
Plik Formularz Zgłoszeniowy61.91 KB
Microsoft Office document icon Skład Kapituły35.5 KB