Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Programy edukacyjno-wychowawcze. Konkurs ofert 2016-2017

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 1 grudnia, 2015 - 11:39
zaktualizowany: piątek, 4 grudnia, 2015 - 13:33
Programy edukacyjno-wychowawcze. Konkurs ofert 2016-2017
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w latach 2016-2017 oraz zaprasza do składania ofert.

Zarządzenie nr 1609/2015 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F94A5A47-85CD-4917-AF30-1B29AB8AB1D0,frameless.htm

 
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych dotyczących oświaty i wychowania.
 

Zadania konkursowe

A. Młodzi zdolni warszawiacy

B. Młodzi obywatele Warszawy

C. Młodzi poznają i zmieniają Warszawę

D. Młodzi warszawiacy innym mieszkańcom

 

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2015 roku do godz. 16.00 w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 pok. 306 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Biura: ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, oznaczenie zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu (zadanie I - IV). Dopuszcza się możliwość składania ofert wraz z załącznikami bez koperty w formie zbindowanej, zszytej, spiętej w skoroszycie.

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych:

tel. 22 443-35-33 akrakiewicz@um.warszawa.pl

tel. 22 443-35-34

tel. 22 443-35-43

ul. Górskiego 7, pok. 306, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

 

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji 

Pliki do pobrania: