Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w latach 2016-2017

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 4 marca, 2016 - 09:09
zaktualizowany: piątek, 4 marca, 2016 - 09:33
Zarządzenie nr 279/2016 z 02-03-2016

Informacja o wynikach konkursu opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/Zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2016&Miesiac=3