Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 20 kwietnia, 2016 - 11:23
zaktualizowany: środa, 14 lutego, 2018 - 13:36
2 lutego weszły w życie nowe regulacje w zakresie udostępniania bazy szkolnej organizacjom pozarządowym.

Prezydent m.st. Warszawy wydał nowe zarządzenie nr 182/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej. Obecny dokument precyzuje zasady udostępniania bazy szkolnej na potrzeby realizacji projektów organizacji pozarządowych w obszarze edukacji i działań na rzecz środowiska lokalnego, uwzględniając przy tym zapisy dotyczące kaucji.

Zarządzenie w jest dostępne w Biuletynie Informacji publicznej https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B113A4B5-1E69-4CD6-BC54-57A4B37CF743,frameless.htm

 

Dla ułatwienia placówkom oświatowym określenia kosztów eksploatacyjnych stanowiących podstawę do ustalenia opłaty przy zawieraniu porozumień/umów najmu z organizacjami pozarządowymi, Biuro Edukacji opracowało arkusze kalkulacyjne, z przykładowym sposobem liczenia kosztów.

 Załączony plik zawiera trzy arkusze kalkulacyjne:

1.dla pomieszczeń (np. sal lekcyjnych) udostępnianych/wynajmowanych na godziny,

2.dla pomieszczeń jw. udostępnianych/wynajmowanych na dni,

3.dla sal gimnastycznych/sal sportowych udostępnianych/wynajmowanych na godziny.

 Arkusze kalkulacyjne mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb.

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon kalkulator_kosztow_eksploatacyjnych.xls81.5 KB