Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Poradniki: Jak pracować z uczniem zdolnym…

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 26 listopada, 2012 - 23:43
zaktualizowany: piątek, 30 listopada, 2012 - 08:05

Szanowni Państwo,

zachęcamy do lektury poradników:

  1. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych” pod redakcją prof. dr hab. Wiesławy Limont, dr Joanny Cieślikowskiej i Dominiki Jastrzębskiej, 
    oraz
  2. Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców” autorstwa Marcina Brauna i Marii Mach (członka Kapituły do spraw opiniowania wniosków szkół ubiegających się o przyznanie Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy).

wydanych w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Możliwość pobrania bezpłatnych poradników w wersji elektronicznej oraz zasady ich zamówienia w formie twardej publikacji dostępne są na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji .

Z wakacyjnymi pozdrowieniami

Zespół ds. realizacji programu WARS i SAWA 
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy