Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA dla szkół z I-szej edycji programu

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 16 lipca, 2013 - 12:39
zaktualizowany: wtorek, 16 lipca, 2013 - 12:53
Szanowni Państwo, Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA jest jakościowym znakiem pracy warszawskich szkół w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. W bieżącym roku kończy się trzyletni cykl systemowej pracy szkół, które otrzymały Certyfikat w I edycji programu. Jest to czas podsumowań, wyciągania wniosków z kilkuletniej pracy, czas, kiedy zastanawiają się Państwo, co dalej. Jest to więc właściwy moment na ocenę przydatności i skuteczności podjętych działań w odniesieniu do założonych celów.

Wierzę, że zaproponowane przez Prezydenta m.st. Warszawy zmiany przysłużą się doskonaleniu tych działań, jeśli zdecydują się Państwo ubiegać o przedłużenie Certyfikatu.

11 stycznia br. zarządzeniem nr 3752/2013 r. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmiany zarządzenia nr 332/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania Certyfikatu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy WARS i SAWA, zostały wprowadzone m.in.: załączniki:

  • „WNIOSEK o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA" (załącznik nr 4 w tekście ujednoliconym zarządzenia);
  • „Instrukcja do wypełniania „Wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA" (załącznik nr 7 w tekście ujednoliconym)

Szkolenia dotyczące sposobu wypełniania wniosków, odbyły się w kwietniu 2013 r., zaś warsztaty zaplanowano w maju i czerwcu br. Szczegółowa oferta znajduje się na stronie internetowej WCIES.

Szkoły, które ubiegają się o przedłużenie Certyfikatu, złożyły na początku lipca br. stosowne dokumenty w siedzibie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
Chęć przedłużenia Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA wyraziło 47 z 68 szkół, którym został przyznany Certyfikat w I edycji programu (w tym 21 szkół podstawowych, 16 gimnazjów oraz 10 szkół ponagimnazjalnych). Decyzja w sprawie przedłużenia Certyfikatu zainteresowanym szkołom zapadnie w październiku 2013 r.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

Pliki do pobrania: